DANE FIRMY

NIP (załącznik)
REGON (załącznik)
Dokument potwierdzający status przedsiębiorcy (załącznik)
Pełnomocnictwo

DANE KONTAKTOWE

Druga osoba w projekcie grupowym
Trzecia osoba w projekcie grupowym

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

Dodatkowe materiały multimedialne, np. zdjęcia (spakowane: .zip, .rar)
Zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

DANE KONTAKTOWE

Dokument potwierdzający status studenta
Druga osoba w projekcie grupowym
Dokument potwierdzający status studenta
Pełnomocnictwo
Trzecia osoba w projekcie grupowym
Dokument potwierdzający status studenta
Pełnomocnictwo

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

Prezentacja w pliku PDF (min. 10 - max. 25 slajdów)
Dodatkowe materiały multimedialne, np. zdjęcia (spakowane: .zip, .rar)
Zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.